Skip to main content

Privacyverklaring

De Bieb voor de Zaanstreek hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Bieb voor de Zaanstreek respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en contactgegevens, maar ook aan uw leengegevens.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de administratie van het abonnement dat u bij De Bieb heeft afgesloten uit te kunnen voeren. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor de registratie van de artikelen die u geleend en teruggebracht heeft. Of bij de betaling van uw abonnement en toekennen van een Budgetabonnement als u dit heeft aangevraagd.
 • Om u aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals diensten via de online Bibliotheek (e-books, luisterboeken en cursussen), lenen bij andere bibliotheken of lenen bij Muziekweb en Filmbieb.
 • Om te kunnen reageren op uw vragen en/of afspraken te bevestigen.
 • Om contact met u op te kunnen nemen bij wijzigingen in onze voorwaarden.
 • Om u de digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen, als u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • Om marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening te kunnen verrichten.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te af te staan.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 

In onderstaande gevallen moeten wij uw gegevens doorgeven aan een derde partij.

1. Interbibliothecair leenverkeer
U kunt artikelen aanvragen uit de collectie van bibliotheken buiten de Zaanstreek. Doet u zo’n aanvraag, dan moeten wij enkele van uw persoonsgegevens doorgeven aan de betreffende bibliotheek. Die bibliotheek verwerkt deze gegevens volgens de wettelijke privacyregels.

2. online Bibliotheek
U kunt via de online Bibliotheek gebruikmaken van aanvullende diensten. De online Bibliotheek wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Wilt u van deze diensten gebruikmaken, dan moet u eerst een account aanmaken in de app of op de website van de online Bibliotheek. Wanneer dat u dat doet, geeft u ons toestemming om uw abonnementsgegevens door te geven aan de KB. De KB koppelt deze gegevens aan uw nieuwe account. Zij houdt zich daarbij aan de wettelijke privacyregels.
De Koninklijke Bibliotheek verzamelt verder van alle bibliotheken in Nederland leen- en ledengegevens. Die gegevens worden altijd anoniem gemaakt. Ze worden gebruikt voor beleid en marktonderzoek.

3. Bij verwerkingsopdrachten aan partijen waarmee wij een contract hebben
Het kan zijn dat wij een externe partij inschakelen om een bepaalde verwerkingsopdracht voor ons uit te voeren. Bijvoorbeeld een onderzoek of een mailing. Wij werken alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van uw gegevens conform de wettelijke regels. 

4. Bij afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties. Bijvoorbeeld aan politie, justitie of de fiscus. Het is ons niet altijd toegestaan u daarover te informeren. 

Voor onze afdelingen De BiebAcademy en het Informatiepunt verwerken wij ook persoonsgegevens. Hieronder leest u de specifieke afspraken voor deze diensten.

De BiebAcademy

Doeleinden gebruik persoonsgegevens cursisten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u in te kunnen schrijven bij het best passend aanbod aan taalles, cursussen & workshops.
 • Om u aanvullende diensten aan te kunnen bieden van de BiebAcademy, De Bieb of van lokale partners.
 • Om te kunnen reageren op uw vragen en/of om afspraken te bevestigen.
 • Om contact met u op te kunnen nemen over inschrijving en deelname.
 • Om gegevens over u door te geven, zodat u op een goede manier doorverwezen kunt worden naar een organisatie waarmee de bibliotheek samenwerkt.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te af te staan.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 

In onderstaande geval moeten wij uw gegevens doorgeven aan een derde partij.

 1. Bij verwerkingsopdrachten aan partijen waarmee wij een contract hebben.

Het Informatiepunt

Doeleinden gebruik persoonsgegevens klanten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals cursussen & workshops van De BiebAcademy of van lokale partners.
 • Om te kunnen reageren op uw vragen en/of afspraken te bevestigen.
 • Om contact met u op te kunnen nemen.
 • Om gegevens over u door te geven, zodat u op een goede manier doorverwezen kunt worden naar een organisatie waarmee de bibliotheek samenwerkt.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te af te staan.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 

In onderstaande geval moeten wij uw gegevens doorgeven aan een derde partij.

 1. Bij verwerkingsopdrachten aan partijen waarmee wij een contract hebben.

Cookies

Op onze website debieb.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. In de Cookieverklaring op de website staat welke cookies er worden gebruikt. Ook leest u welke gegevens daarmee worden verzameld en voor welk doel.

Cameratoezicht

In de vestigingen Krommenie, Wormer en Oostzaan is permanent cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. De opnamen gemaakt na incidenten worden alleen door De Bieb bekeken. Deze opnamen worden maximaal vier weken bewaard.

Vragen en recht op inzage/correctie 

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bieb of wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Aan de uitoefening van het inzagerecht zijn kosten verbonden wanneer het een verzoek is tot extra kopieën of wanneer een verzoek ongegrond of buitensporig is. Wij vragen u altijd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Februari 2023