Skip to main content

Disclaimer

De Bieb voor de Zaanstreek geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die geplaatst is op deze site.

De informatie die geplaatst is op deze site is enkel bedoeld om een algemene indruk te geven van de producten en diensten van De Bieb voor de Zaanstreek en is niet bindend. De Bieb voor de Zaanstreek heeft het recht deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen enkel geval kan De Bieb voor de Zaanstreek aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van deze site wordt gemaakt.
Op de website biedt De Bieb voor de Zaanstreek links naar andere sites. In geen enkel geval kan De Bieb voor de Zaanstreek aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van sites waarmee links worden gelegd.

Auteursrecht

Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van exploitatie van het geheel of gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden tenzij in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bieb voor de Zaanstreek. Elke inbreuk op deze rechten is onderworpen aan gerechtelijke procedures.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en ander merken die gebruikt worden in deze site, zoals onder andere het logo en de naam De Bieb voor de Zaanstreek zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik daarvan of van gelijkaardige merken/namen is volstrekt verboden tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de rechtmatige eigenaar.

Draadloos internet (wifi)

De Bieb voor de Zaanstreek neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptopconfiguraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van wifi.
De Bieb geeft geen garanties voor de veiligheid, beschikbaarheid en snelheid van het netwerk en de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.